Plan lekcji

Administrator

KL. 0 

   poniedziałek wtorek   środa  czwartek  piątek
 1.  BCZ  WG  WG  Religia  WG
 2.  BCZ  WG  WG  WG  WG
 3.  BCZ  AM  WG  AM  Język angielski
 4.  BCZ  WG  WG  AM  AM
 5.  BCZ  WG  AM  WG  AM
 6.        AM  
 7.          
 8.          

 

KL. I - II

   poniedziałek wtorek   środa  czwartek  piątek
 1.    Język angielski    MZ  
 2.  MZ      MZ  
 3.    MZ    MZ  MZ
 4.  BC  BC  MZ  MZ  Język angielski
 5.    BC  BC    Religia
 6.          Religia
 7.          
 8.          

 

KL. I

   poniedziałek wtorek   środa  czwartek  piątek
 1.  MZ    Biblioteka    MZ
 2.    Edukacja informatyczna  Biblioteka    MZ
 3.  MZ    Biblioteka    
 4.          
 5.          
 6.      MZ    
 7.          
 8.          

 

KL. II

   poniedziałek wtorek   środa  czwartek  piątek
 1.      MZ    Biblioteka
 2.    MZ  MZ    Biblioteka
 3.  Edukacja informatyczna    MZ    
 4.          
 5.        MZ  
 6.        MZ  
 7.          
 8.          

 

KL. III

   poniedziałek wtorek   środa  czwartek  piątek
 1.  BŻ  BŻ  BŻ  Język angielski  BŻ
 2.  AM  Język angielski  BŻ  AM  AM
 3.  BŻ  Religia  AM  Religia  AM
 4.  WG  BŻ  AM  BC  MZ
 5.    BŻ  MZ  BC  
 6.      BŻ    
 7.          
 8.          

 

KL. IV - V

   poniedziałek wtorek   środa  czwartek  piątek
 1.    Język polski      Język angielski
 2.  Matematyka  Matematyka      Język polski
 3.  Język angielski  Historia  Język angielski    Religia
 4.  Technika    Religia  Muzyka  
 5.  WF      WF  
 6.      Plastyka  WF  
 7.      WF  WDŻ  
 8.          

 

KL. IV

   poniedziałek wtorek   środa  czwartek  piątek
 1.  Przyroda    Język polski  Przyroda  
 2.      Matematyka  Język polski  
 3.        Matematyka  
 4.          Język polski
 5.      Informatyka    
 6.  Godzina wychowawcza        
 7.          
 8.          

 

KL. V

   poniedziałek wtorek   środa  czwartek  piątek
 1.  Biologia    Biblioteka  Język polski  
 2.      Godzina Wychowawcza  Matematyka  
 3.        Informatyka  
 4.    Język polski      Matematyka
 5.    Geografia  Język polski    Historia
 6.          
 7.          
 8.          

 

KL. VI

   poniedziałek wtorek   środa  czwartek  piątek
 1.  Matematyka  Matematyka  Matematyka  Matematyka  Przyroda
 2.  Język angielski  Język polski  Język angielski  Religia  Język angielski
 3.  Godzina wychowawcza  Zaj. techniczne  Język polski  Język polski  Matematyka
 4.  Język polski  Przyroda  Język polski  Historia  Plastyka
 5.  Muzyka  Historia  Religia  Przyroda  WF
 6.  WF      Zaj. komputerowe  WF
 7.  WDŻ      WF  
 8.          

 

KL. VII - VIII

   poniedziałek wtorek   środa  czwartek  piątek
 1.          
 2.          
 3.          
 4.          
 5.    Religia      
 6.    WF      
 7.  WF  WF      Religia
 8.    WF      

 

KL. VII

   poniedziałek wtorek   środa  czwartek  piątek
 1.  Język polski  Geografia  Język angielski  Geografia  Język polski
 2.  Biologia  Język polski  Historia  Chemia  Język polski
 3.  Fizyka  Język polski  Matematyka  Język polski  Język niemiecki
 4.  Język angielski  Chemia  Fizyka  Matematyka  Język niemiecki
 5.  Matematyka    Biologia  Historia  Język angielski
 6.  Godz. wychowawcza    Plastyka  Matematyka  Matematyka
 7.      Muzyka  Informatyka  
 8.          

 

KL. VIII

   poniedziałek wtorek   środa  czwartek  piątek
 1.  Język angielski  Język polski  Język polski   WOS   Język niemiecki
 2.  Język polski  Geografia  Fizyka  WOS  Język niemiecki
 3.  Matematyka  Chemia  Biologia  Chemia  Język polski
 4.  Fizyka  Matematyka  Język angielski  EDB  Język polski
 5.  Historia    Język angielski  Matematyka  Matematyka
 6.  Informatyka    Godz. wychowawcza    Historia
 7.          
 8.          
Kategoria: