Kadra pedagogiczna 2021/2022

Administrator

Wychowanie przedszkolne:
Zajączkowska Małgorzata

 

Zajęcia w oddziale „0”:
Mroczkowska Anna 
Żochowska Bogumiła
Greloch Wioleta
Kurpiewska Elżbieta

 

Edukacja wczesnoszkolna:
Greloch Wioleta
Czarnecka Bożena

 

Edukacja informatyczna:
Bogumiła Żochowska

 

Biblioteka:
Czarnecka Barbara

 

Język polski:
Baczewska Iwona
Sanicka Celina 

 

Język angielski:
Gąsiewski Patryk

 

Język niemiecki:
Cedrowska Monika

 

Matematyka, Technika:
Łosiewska Bożena

 

Historia:
Baczewska Iwona

 

Chemia, EDB:
Orłowska Wioletta

 

Geografia, WOS, WDŻ:
Kurpiewska Elżbieta

 

Fizyka, biologia:
Górecka Krystyna

 

Plastyka:
Greloch Wioleta

 

Muzyka:
Greloch Wioleta

 

Wychowanie fizyczne:
Pikuliński Maciej
Truszkowska Wioletta
Żochowska Bogumiła

 

Informatyka
Greloch Wioleta
Żochowska Bogumiła

 

Doradztwo zawodowe:
Greloch Wioleta

 

Religia:
Pędzich Danuta

 

Przyroda:
Mroczkowska Anna

 

Świetlica:
Truszkowska Wioletta
Czarnecka Barbara

 

Pedagog:
Artur Sutkowski

 

Logopeda:
Kurpiewska Elżbieta

 

Koło szachowe:
Pikuliński Maciej
Czarnecka Bożena

Kategoria: