Kalendarz roku szkolnego

Administrator

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

15,16 października 2020 r.

02 listopada 2020 r.

25,26,27,28 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty

04 czerwca 2021 r.

 

 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 pkt. 3, § 3 ust. 1 pkt 1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.) - § 6 pkt 1.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512) § 5 pkt 1.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 pkt 1, 2

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a.

Kategoria:
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.