Kalendarz roku szkolnego

Administrator

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

31 października 2019r.

1 listopada 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2019r.

Ferie zimowe

20 stycznia – 2 lutego 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020r.

Egzamin ósmoklasisty

21, 22, 23, 24 kwietnia 2020r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

29, 30 kwietnia 2020r.

1 maja 2020r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

12 czerwca 2020 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020r.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.

 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 pkt. 3, § 3 ust. 1 pkt 1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.) - § 6 pkt 1.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512) § 5 pkt 1.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 pkt 1, 2

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a.

Kategoria:
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.