Kalendarz roku szkolnego

Administrator

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

31 października 2018 r.

1,2 listopada 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

21 stycznia – 3 lutego 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

15, 16, 17 kwietnia 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

29, 30 kwietnia 2019 r.

1,2,3 maja 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

20 czerwca 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

Kategoria: