Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Podstawowej w Poryte

Administrator

Szkoła Podstawowa w Porytem zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoły Podstawowej w Porytem.

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-20. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Cezary Nerkowski, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 278 86 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania


Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Porytem

Adres organu odwoławczego: ul. Szkolna 23, 18 - 520 Stawiski

Adres e-mail organu odwoławczego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon organu odwoławczego: 86 278 86 82

Dostępność architektoniczna


Budynek Szkoły Podstawowej w Porytem nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, brak windy/podjazdu dla osób na wózkach. Jest jedno wejście główne od strony ulicy.

W budynku nie ma:

pętli indukcyjnych,
oznaczeń w alfabecie Braille'a,
oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na terenie Szkoły Podstawowej w Porytem nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Udogodnienia

działają standardowe skróty klawiaturowe.
przełącznik rozmiaru tekstu.
przełącznik między widokiem o wysokim i normalnym kontraście.
podświetlenie linków.
zatrzymanie animacji.
podpowiedzi.
odstępy w tekście.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Raport z dostępności 2021r..pdf)Raport z dostępności 2021r..pdf112 kB
Kategoria:

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.